A Claessens cégcsoport a Nagyatád és Ötvöskónyi között elterülő termőföldek vízellátásának biztosítására automatizált öntözőrendszert létesít. A beruházás része a nagyatádi elkerülő út mellett épülő 12 hektáros víztározó, amelyet a Rinya-patakból nyert, kizárólag magas vízállás melletti, jellemzően téli és kora tavaszi hasznosítatlan többletcsapadékkal kíván feltölteni.

Az öntözőrendszer létrehozásának célja, hogy az aszályos időszakban is megfelelő legyen a földek vízellátása, ezzel biztosítva a zavartalan élelmiszer- és takarmányalapanyag termelést. Összesen közel 300 hektár szántóföld öntözése válik megoldottá a beruházás megvalósításával.

A víztározó lehetővé teszi, hogy csapadékmentes időszakban is megfelelően működjön az öntözőrendszer. A 600 ezer m3 víz befogadására alkalmas tározó zárt rendszerű, amelyet védőgát vesz körbe. Mivel ez utóbbi kialakításához a tározó építésekor kitermelt földet használják fel, így elkerülhető, hogy a földszállítás és az építkezés ne rójon jelentősebb többletterhet a környék úthálózatára.

A téli és kora tavaszi időszakban a Rinya-patak vízszintje a sok esőzésnek köszönhetően megemelkedik, vagyis szabad (többlet) vízkészlettel bír, amelynek felhasználásáról a vízügyi hatóság rendelkezik. A tározó feltöltése a szakhatóságok által jóváhagyott tervek szerint, a patak meghatározott vízszintje feletti vízmennyiség kiemelésével történik. Ehhez szükséges a Rinya-parton egy átemelő szivattyú, amelyet az előírásoknak megfelelően alakítanak ki. A víz földalatti csővezetéken keresztül jut a tározóba. Az említett megoldás így nem befolyásolja a Rinya vízhozamát és a környező halastavak vízellátását, ugyanakkor áradásos időszakban a károk mérséklésében is szerepet játszhat.

A részben állami támogatásból megvalósuló beruházás összköltségvetése 1,5 milliárd forint. Ennek 50 százalékát a víztározó építésére, míg az összeg fennmaradó hányadát az öntözéses technológia kiépítésére fordítja a vállalat. A beruházás munkálatai várhatóan ez év végéig befejeződnek.